Servicii de contabilitate complete

 

Coins
Contabilitate
 • înregistrarea cronologica a documentelor primare, întocmite de dumnevoastră sau, la cerere, de către noi; 

 • întocmirea registrelor obligatorii, în conformitate cu reglementările legale: Registrul jurnal, Registrul inventar și Cartea Mare;

 • elaborarea jurnalelor de TVA (vânzări/cumpărări);

 • întocmirea balantei de verificare lunare pe conturi analitice si sintetice

 • reglarea fișelor de evidență pe plătitor și obtinerea de certificate fiscale;

 • completarea și depunerea declarațiilor lunare, trimestriale și anuale privind impozitele și taxele datorate;

 • evidența mijloacelor fixe și calculul amortizării;

 • întocmirea și depunerea situațiilor financiare în termenele stabilite de lege;

 • întocmirea documentației solicitată de banci în vederea obținerii de credite bancare

Vintage Cash Register
Fiscalitate
 • elaborarea și certificarea declarațiilor anuale privind impozitul pe profit;

 • administrarea fiscală a societăților prin optimizarea vectorului fiscal;

 • reprezentarea companiei în fața organelor de inspecție fiscală;

 • asistență privind legislația financiar-contabilă și fiscală;

 • oferirea de soluții în privința minimizării datoriilor față de stat și majorarii profitului.

Analyzing the data
Resurse umane
 • întocmirea sau acordarea de asistență cu privire la elaborarea dosarelor de personal;

 • calculul drepturilor salariale și întocmirea statelor de salarii;

 • înregistrarea în Revisal a contractelor de munca, a actelor adiționale și a încetarii rapoartelor de munca;

 • întocmirea de adeverințe pentru salariați;

 • reprezentare sau asistență în fața organelor de control

Pentru informații suplimentare privind tarifele și procedura de urmat vă rog să ne contactați sau să accesați pagina dedicată în acest scop.