Despre noi

Societatea noastră prestează servicii de consultanţă pentru afaceri şi are ca principale obiecte de activitate: evaluarea proprietăţilor imobiliare, managementul imobiliar, precum și servicii de contabilitate, servicii de salarizare și resurse umane.
Scopul rapoartelor de evaluare ale proprietăților imobiliare:
·         evaluare imobiliară pentru garantarea împrumutului;
·         evaluare pentru impozitare;
·         evaluare pentru garantare ANAF;
·         evaluare pentru investiții în proiecte;
·         evaluare pentru cumpărare;
·         evaluarea pentru vânzare;
·         reevaluare de proprietăți;
·         evaluare pentru asigurare, etc

Servicii de contabilitate oferite de noi:
 • prelucrare documente primare (facturi vânzare/cumpărare; chitanțe; bonuri fiscale; extrase bancare etc.);
 • întocmire declarații fiscale lunare sau trimestriale (300, 394, 100, 390 etc);
 • întocmire și transmitere către client a OP-urilor sau foilor de vărsămând pentru plata impozitelor și a taxelor;
 • întocmire situații financiare anuale și semestriale
 • Servicii salarizare și resurse umane:
  •  întocmire contracte individuale de muncă și acte adiționale aferente acestora;
  • întocmire adeverințe de salariat;
  • întocmire pontaje și state de salarii;
  • întocmire declarație 112;
  • înregistrare concedii medicale și recuperare sume de la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate
Management imobiliar:
 • administrarea locuințelor rezidențiale și non-rezidențiale;
 • gestionarea relației cu părțile implicate în proces: chiriași, asociația de proprietari, furnizori de utilități.
Key to Success